Fabaceae
Medicago truncatula Gaertn.       trèvol de llapassa      ¿?      barrelclover